NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

richard vrty

Podzemní vody tekoucí od Richardu mají velmi dobré hodnoty

Pozorovací hydrogeologické vrty v okolí Úložiště radioaktivních odpadů Richard procházejí regenerací. Vrty zároveň vykazují velmi dobré výsledky měření kvality podzemních vod.

„Na zajištění bezpečnosti úložiště se podílí mnoho faktorů a systémů. Jedním z nich jsou speciální vrty, které se nacházejí nejen na úložišti, ale i v jeho okolí. V pravidelných intervalech zde probíhají odběry a měření kvality podzemních vod. Aby vrty správně fungovaly i nadále, musejí procházet procesem pravidelné revitalizace,“ vysvětluje Tereza Kašparová z oddělení komunikace Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

„Podrobné informace a zajímavosti týkající se nejen monitorování úložiště bychom rádi představili na Dni otevřených dveří, který máme letos v plánu opět uspořádat a pozvat na něj zájemce z Litoměřic a okolí. O termínu budeme veřejnost včas informovat,“ dodala Tereza Kašparová.

Od prosince roku 2021 do konce března 2022 probíhají v bezprostředním okolí vrtů terénní práce, jejichž cílem je provedení regenerace vybraných vrtů v okolí úložiště. Tyto opravné práce spočívají především v mechanickém vyčištění stěn vrtů a dalších činnostech s tím spojených. Díky nim je zajištěna dokonalá funkční způsobilost všech vrtů tak, aby SÚRAO nadále splňovala vysoké nároky na bezpečnost Richardu.

Monitorovacích vrtů ve směru toku podzemních vod je v Litoměřicích celkem osm. „Výsledky měření jsou dlouhodobě dobré. Dá se říct, že voda vytékající přímo z důlních prostor uložiště má de facto hodnoty pitné vody a nevykazuje žádnou kontaminaci. Naměřené hodnoty jsou hluboce pod stanovenými normami,“ sdělil Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu. „Měří se například hodnoty radioaktivních izotopů uhlíku, kobaltu, tritia, cesia nebo americia,“ dodal Pavel Gryndler s tím, že měření probíhá celoročně.

V polovině roku 2021 byla  v areálu  Richardu dokončena výstavba malé vodní nádrže, jejíž účelem je zachytávání důlní vody vytékající z úložiště a její maximální omezení odtoku do kanalizace. Nachází se přímo pod budovou informačního střediska. „Je to vlastně jezírko se zelení a rybami,“ vysvětlil Pavel Gryndler.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu