POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Zřízení věcného břemene

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku města (OSNMM), 2.patro, dveře č. 117.

Úřední hodiny

pondělí a středa 08.00 - 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 08.00 - 15.00 hod.
pátek 08.00 - 13.30 hod.

Vedoucí

Mgr. Václav Härting, tel:416 916 259, vaclav.harting@litomerice.cz

Pracovníci

Jana Fialová, tel: 416 916 255, jana.fialova @litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Písemnou žádost o zřízení věcného břemene, vyhotovenou volnou formou, adresovanou nebo doručenou na podatelnu Městského úřadu Litoměřice, OSNMM, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice s následujícími údaji:

  • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování, telefonický, e-mailový kontakt nebo ID datové schránky
  • fyzická osoba v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování, telefonický, e-mailový kontakt nebo ID datové schránky
  • právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, telefonický, e-mailový kontakt nebo ID datové schránky
  • označení pozemku v majetku obce, který by měl být věcným břemenem ( služebností) dotčen
  • důvod zřízení věcného břemene, jeho časové vymezení
  • zákres zamýšleného věcného břemene v kopii katastrální mapy
  • pro věcná břemena inženýrských sítí připojit výkres z projektové dokumentace spolu s výčtem dotčených pozemků a uvedením délky inženýrských sítí po jednotlivých pozemcích

Žádost o věcné břemeno (služebnost) lze zaslat také elektronicky na adresu: jana.fialova@litomerice.cz

Formuláře

Volná forma.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Text

Další informace

Věcné břemeno inženýrských sítí: Zpravidla do 30-ti dnů je žadateli zaslán návrh Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene; po realizaci stavby je žádost o zřízení věcného břemene k inženýrským sítím projednána Zastupitelstvu města Litoměřice.
Lhůta pro vyřízení žádosti o zřízení ostatních věcných břemen (služebností) je závislá na projednání žádosti v orgánech Města Litoměřice,(Majetková komise, Rada města Litoměřice, Zastupitelstvo města Litoměřice), což činní přibližně 2-3 měsíce.
Bližší informace o vyřizování žádostí jsou uvedeny v Zásadách zřizování věcných břemen ze dne 24.6.2005.

Za správnost údajů zodpovídá

Jana Fialová, tel: 416 916 255, jana.fialova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.02.2016


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..