ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Konkurzní řízení - ředitel/ředitelka ZŠ Na Valech

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích a na základě usnesení Rady města Litoměřice ze dne 29. 3. 2021

vyhlašuje

Město Litoměřice konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky na uchazeče:

- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
- znalost školské legislativy a souvisejících předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- organizační a řídící schopnosti
- zdravotní způsobilost

Náležitosti přihlášky ke konkurznímu řízení:

- přihláška do konkurzu
- strukturovaný životopis s uvedením přehledu o délce pedagogické praxe a přehledu o průběhu všech zaměstnání
- úředně ověřené kopie dokladu o dosaženém vzdělání
- návrh koncepce rozvoje školy
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3. měs) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 1. července 2021

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 10. 5. 2021 do 12 h na adresu: Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice.
Obálku označte „Konkurz ZŠ Na Valech v Litoměřicích“ – NEOTVÍRAT“.

 

Přihláška a další požadované dokumenty ke konkurznímu řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Uchazeči sami nesou náklady, které jim účastí v konkurzním řízení vzniknou.

Zasláním přihlášky ke konkurznímu řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a k archivaci osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Tato veřejná výzva byla zveřejněna dne 30. 3. 2021 vyvěšením na úřední desce a umístěním na webových stránkách města https://www.litomerice.cz/

Schváleno Radou města Litoměřice dne 29. března 2021

 

vyvěšeno: 30. 3. 2021
sejmuto:

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Přílohy:

 Verze ke stažení (.pdf)

 


 

Informační centrum

Otevírací doba

Duben-Září
Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Říjen-Březen
Po-Pá: 9:00-12:00 13:00-17:00 hod.
So: 9:00-13:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..