ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

územní plány města a obcí ve správním obvodu, uap

Územní plán Litoměřice

Územní plán města Litoměřice včetně jeho změn 

Zastupitelstvo Města Litoměřice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písmene y) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydalo Územní plán Litoměřice a jeho změnu č.1 a změnu č.2. Územní plán Litoměřice nabyl účinnosti dne 13. listopadu 2009. Změna č.1 Územního plánu nabyla účinnosti dne 18. ledna 2011 a změna č.2 pak 5. února 2015. 

V souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, tímto sdělujeme, že do této územně plánovací dokumentace je možné nahlédnout na těchto místech:

  • Městský úřad Litoměřice – odbor územního rozvoje – úřad územního plánování,
  • Městský úřad Litoměřice – stavební úřad
  • Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu.

Územně plánovací dokumentace jsou také vystaveny na webové adrese pořizovatele: https://www.litomerice.cz/uzemni-plany.

Územní plán a jeho změny

Zprávy o uplatňování územního plánu

Údaje o územním plánu a jeho změnách


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..