ZASTUPITELSTVO MĚSTA

zápisy z jednání výborů

Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 6.9.2021

Zápis
z jednání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

konaného dne 06.09.2021 od 16:30 hod. v kanceláři tajemníka na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda                                                                      

Ing. Jan Fišera                                                                                                       

Radek Voženílek                                                                                         

Roman Kozák                                                                                                         

Aleš Stibal     (dorazil později)                                                                  

Jaroslav Růžička

Jiří Skřivánek

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Jiří Adámek, předseda                                         

 

Program:

1. Schválení zápisu z minulého jednání KV.

2. Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu.

3.  Přijetí závěrů z:

Kontrola ZM ze dne 22.6. 2021 (všichni)

Kontrola RM ze dne 07. 6. 2021 (Stibal, Kozák, Voženílek)

Kontrola RM ze dne 21. 6. 2021 (Růžička, Adámek, Skřivánek)

Kontrola RM ze dne 19. 7. 2021 (Fišera, Voženílek, Stibal)

Kontrola RM ze dne 02. 8. 2021 (Kozák, Růžička, Fišera)

Kontrola RM ze dne 23. 8. 2021 (Adámek, Fišera, Skřivánek).

4. Schválení data příštího jednání KV – předběžně 04. října 2021 od 17:00 hod.

5.  Rozdělení prací:

Kontrola ZM ze dne 16.9. 2021 (všichni)

Kontrola mimořádné RM ze dne 22. 6. (všichni)

Kontrola mimořádné RM ze dne 28. 6. (všichni)

6. Účast na výběrových řízeních.

7.  Různé.

 

Zápis z jednání ke stažení(.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu