ZASTUPITELSTVO MĚSTA

podklady pro jednání zastupitelstva města

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 7.2.2019

Podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva města Litoměřic

Zpracoval: Eva Šimková
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:

Materiály ke stažení (.pdf)

 

MĚSTO LITOMĚŘICE
POZVÁNKA
na 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřice,
které se koná dne 07. 02. 2019 od 16:00 hodin
Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68


Program:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.1.2019
2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2019
4. Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s.
5. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019 – dotace nad 50 tis. Kč.
6. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice
7. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
8. Zrušení svazku obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí, schválení založení spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí a jeho stanov a jmenování zástupců do orgánů spolku za město Litoměřice
9. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
10. Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru při ZM Litoměřice
11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2019
12. Volba soudních přísedících
13. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019
14. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2018

Majetkové záležitosti:
Záměry:
15. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova, ul. Na výsluní a Sadová
16. Prodej pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zast. plocha a nádvoří) a parc.č. 216/22 o výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice
17. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
18. Adresný prodej BJ č. 986/44 v ul. Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
19. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plocha-komunikace a vše v k.ú. Litoměřice
20. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na městském hřbitově
21. Prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice
22. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1313/1 o výměře 1778 m2 (ost. plocha – zeleň) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
23. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 o výměře 161 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
24. Prodej BJ č. 430/26 v ul. Ladova 430/6, k.ú. Pokratice
25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12 a 5251/71 v k.ú. Litoměřice
26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040 a 3064 v k.ú. Litoměřice
27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice
28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu