NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Aktuality

Nájemce do pivovaru

Město Litoměřice hledá dlouhodobého nájemce do prostor v současné době další rekonstruované části areálu bývalého městského pivovaru na Tyršově náměstí. Jedná se o budovu, která má sloužit k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků. Zájemci musejí svou nabídku poslat na adresu podatelny městského úřadu nejpozději do 16. září.

Otevření atletického oválu

Se vší parádou byl minulý pátek „pokřtěný“ nově zrekonstruovaný atletický ovál v areálu Základní školy Havlíčkova. Sportoviště prošlo v uplynulých měsících rozsáhlou rekonstrukcí a v minulém týdnu hostilo sportovně laděný příměstský tábor Kemp vítězů. Tento celorepublikový projekt pod patronátem českých olympioniků je určený všem dětem od prvních tříd do 15 let.

Okresní volební komise

Město Litoměřice hledá zájemce o členství v okrskové volební komisi (OVK) pro volby do Zastupitelstva města Litoměřice,
které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září. 2022. Pokud máte zájem o členství v některé z okrskových volebních komisí města, kontaktujte Městský úřad Litoměřice, odbor správní, Bc. Miroslava Tamáše, tel. 416 916 219 (miroslav.tamas@litomerice.cz), nebo Janu Kühnovou, tel. 416 916 118 (jana.kuhnova@litomerice.cz). 

Do e-mailu uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní spojení, e-mailové spojení.

Přihlášení neznamená automatické zařazení do komise. Na základě volebního zákona musí být nejdříve zohledněny delegátní listiny volebních stran. O zařazení do OVK budou jmenovaní žadatelé informováni telefonicky.

Členem OVK může být státní občan ČR a státní občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (v den prvního zasedání OVK), u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Litoměřice.

Povinností člena OVK je zúčastnit se prvního zasedání OVK, na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu OVK. Předsedové a místopředsedové mají povinnost zúčastnit se rovněž školení k volbám. 

První zasedání OVK se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2022 v 15.00 hodin ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra (KKC) Litoměřice. V případě nedostavení se bez omluvy může být zájemce vyřazen.

Školení k volbám a školení ČSÚ k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování proběhne v pondělí
12. září 2022 v 9.00 hodin
, ve velkém sále KKC.

Odměny činí: 2 200 Kč pro předsedu, 2 100 Kč pro místopředsedu a 1 800 Kč pro ostatní členy komise.

Město Litoměřice

Litoměřice patří mezi města, která v předstihu a ve výrazné míře instalovala na střechách městských objektů fotovoltaické panely s cílem snížit energetickou náročnost provozu městských budov. K další významné instalaci fotovoltaiky dojde v následujících měsících. Město, resp.  jeho akciová společnost 1. Geotermální Litoměřice, právě obdrželo rozhodnutí o získání dotace z Modernizačního fondu z programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+).

Prohlídka kávy s párou

Vycházkou od městského infocentra na prohlídku kavárny Káva s párou odstartoval v úterý 9. ročník kampaně Místa přátelská seniorům. V rámci akce s názvem Jízdenky prosím! mohli účastníci z řad litoměřických seniorů v doprovodu pracovnic infocentra zavítat do prostor bývalého nádraží a prohlédnout si například malé železniční muzeum a byt pana přednosty.

městská věž

Už jen několik málo dní bude dominantu Mírového náměstí – městskou věž u kostela Všech svatých – zakrývat lešení a ochranné sítě. Po zhruba tříměsíční rekonstrukci se její bílá fasáda a opravené ciferníky hodin kolemjdoucím opět v plné kráse ukážou v polovině srpna. Jak přiblížil investiční technik z Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích Ladislav Pošík, práce na opravě zahrnuly mimo jiné opravu fasády a pískovcových ostění.

Plavba lodí

Akcí s názvem Jízdenky prosím! začne v úterý 9. srpna v Litoměřicích už devátý ročník oblíbené kampaně Místa přátelská seniorům. Jak už název první akce napovídá, bude se jednat o aktivitu spojenou se železniční tematikou. Senioři budou mít během odpoledne možnost vyrazit s pracovnicemi městského infocentra na vycházku do kavárny Káva s párou, kde si i s výkladem prohlédnou dobově zrekonstruované prostory bývalého nádraží a mohou se občerstvit v kavárně.

infocentrum Litoměřice

Skvělého stoprocentního výsledku dosáhlo Turistické informační centrum v Litoměřicích při utajené kontrole, kterou jako součást ankety organizuje agentura CzechTourism spolu s Asociací turistických informačních center ČR. Takzvaný Mystery Shopping, kdy se kontrolor tvářící se jako běžný návštěvník infocentra zaměřuje na širokou škálu aspektů, zhodnotil „íčko“ plným počtem bodů ze 42 možných.

Vinobraní v Litoměřicích

Vinobraní je symbolem podzimního kulturního dění, na kterém celé léto Městská kulturní zařízení v Litoměřicích intenzivně pracují. Na jednodenních slavnostech vína čeká návštěvníky bohatý kulturní program, hudební vystoupení různých žánrů, degustace vín, burčáku a dalších pochutin. Vinobraní se bude konat v sobotu 17. září od 10 hodin do půlnoci.

Litoměřická nemocnice

Vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ), s ohledem na současný vývoj situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, doporučuje používání respirátorů případně roušek, a to v čekárnách a také při návštěvách lůžkových oddělení zdravotnických zařízení KZ. Doporučení se proto týká i litoměřické nemocnice.

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu